Søgefelt


Økonomiske løsninger til lokale energiforbedringer

EU-projektet ”Uendelige Løsninger” (Infinite Solutions) sikrer Energibyen knap 1,5 mio. kr. til målrettet at arbejde med erfaringsudveksling og udvikling af finansieringsmodeller til fremme af lokale vedvarende energiløsninger.

Energibyen deltager sammen med 7 andre EU lande i projekt ”Uendelige Løsninger”, som har til formål at udvikle lokale løsninger, der gør det muligt for bl.a. boligejere at optage lån til at lave energiforbedringer i boligen. Projektet handler i høj grad også om at skabe interesse for energiforbedringer ved at gøre potentialerne synlige for kommunens boligejere. 

I venstremenuen kan du se mere om de 4 fokusområder, som Energibyen arbejder med lokalt:

De lokaler initiativer spiller i sidste ende sammen med det store EU projekt, hvor repræsentanter fra 7 andre EU lande også er med til at skabe fokus på økonomiske løsninger til at løfte energiudfordringerne. Deltagerlandene er; Belgien, Frankrig, Kroatien, Holland, Italien, Litauen, Portugal og Danmark. Projektet gør det muligt for projektpartnerne at udveksle ideer og lære af hinandens erfaringer, og dermed skabe nye ideer til lokale finansieringsmodeller.

Læs mere på projektets engelske hjemmeside her: