Søgefelt


Baggrundsmateriale

 

I såvel scenarieplanen som forretningsplanen for Energibyen Frederikshavn peges der på biogas, som en central vedvarende energiressource i Energibyen. Biogassen skal i 2015 dække omtrent 30 procent af energiforbruget i Energibyen Frederikshavn og primært bruges til transport, hvor det vil fortrænge fossilt benzin og diesel. 

I hæftet ’Biogas – GRØN ENERGI’ får du en bred, almen indføring i problematikken vedrørende biogas. Hæftet henvender sig derfor både til fagfolk og interesserede lægfolk uden særlige forkundskaber og er udgivet som et gratis undervisningsmateriale af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet .

Læs ’Biogas – GRØN ENERGI’

Læs også nyhedsmagasinet 'om energi', hvor energinet.dk sætter fokus på blandt andet biogas. 

Læs temanummeret 'Fremtidens Flamme'