Søgefelt


Baggrund

Ungebyrådet i Frederikshavn Kommune har anbefalet, at der blev nedsat et Ungeklimaråd, og "voksen-byrådet" besluttede at følge anbefalingen. Danmarks første kommunale Ungeklimaråd kom til verden i 2018.

Inspirationen til Ungeklimarådets arbejde hentes blandt andet fra klimaambassaden på Danmarks grønne tænketank, Concito, og fra Frederikshavns tyske venskabsby Bremerhaven, der har Tysklands eneste "Jugendklimarat".