Søgefelt


Baggrund for Min Energiby

I 2014 vedtog byrådet i Frederikshavn Kommune den handlingsplan, som skal sikre kommunens overgang til 100% vedvarende energi i 2030. Planen skal skabe erhvervsudvikling, vækst og øget beskæftigelse på kommunens vækstspor ”Energi”. Den skal støtte lokal kompetenceudvikling og tiltrække grønne virksomheder. Og så skal den nedsætte kommunens miljøbelastning, herunder CO2.

For at nå målet med 100 % vedvarende energi er borgerinddragelse en nødvendighed, hvilket også fremgår af Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030. Det gælder for både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og helt almindelige borgere. Der kan opnås synergi og dynamik ved at involvere alle grupper i udviklingsprocessen. Energibyen har allerede etableret et godt samarbejde med en række virksomheder og har også mange nationale og internationale samarbejdspartnere. Som det blev rapporteret i evalueringsrapporten for 2016 er det ”fortsat af stor betydning at kommunens borgere bliver involveret i Energibyens anliggender… Borgernes forståelse og opbakning til kommunens arbejde med omlægning til vedvarende energi er af stor betydning for Energibyens virke.” Der er forbedringspotentiale i forhold til samarbejdet med de enkelte borgere lokalt, og set i lyset af dette etablerede Energibyen i 2017 borgergruppen ”Min Energiby”. Rammerne for samarbejdet blev nedskrevet i form af et kommissorium, som borgergruppen vedtog på sit indledende møde.