Søgefelt


Borgerinddragelse

Frederikshavn Kommune har brug for din hjælp. For at have fingeren på pulsen og vide, hvad der er på vej og hvor der er behov for tiltag, så har vi etableret en borgergruppe med navnet Min Energiby. Gruppen mødes fire gange årligt og fungerer som sparringspartner for Energibyen og som en slags grønne ambassadører i deres lokalsamfund og omgangskreds. Læs mere om Min Energiby ved at klikke i menuen øverst til venstre på siden.

Min Energiby er etableret for at udbrede ønsket om stadig større bæredygtighed i Frederikshavn Kommune, hvor planen er overgang til 100 procent vedvarende energi senest i 2030. Hensigten er at skabe vækst og øget beskæftigelse inden for energisektoren, at støtte kompetenceudvikling og tiltrække grønne virksomheder til kommunen, og sidst men ikke mindst at mindske kommunens miljøbelastning, herunder CO2

For at nå målet med at blive uafhængig af fossile brændsler er det nødvendigt med den aktive borgerinddragelse, også når det gælder virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Energibyen har et godt og velfungerende samarbejde med håndværkere, pengeinstitutter, produktions- og servicevirksomheder, uddannelsesinstitutioner, og i forhold til den enkelte borger i kommunen holdes der løbende dialogmøder om fx udskiftning af oliefyr. Energibyen kommer også rundt med sit mobile kontor til fx grundejerforeninger, der overvejer fælles energirenovering af deres boliger.

Energibyen har også været med til at etablere Ungeklimarådet, hvor elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser mødes for at diskutere emner som klimaforandringer og miljø. Læs mere om Ungeklimarådets arbejde ved at klikke i menuen øverst til venstre på siden.