Søgefelt


Borgerinddragelse

I 2014 vedtog byrådet i Frederikshavn Kommune den handlingsplan, der skal sikre kommunens overgang til 100 procent vedvarende energi senest i 2030.

Planen skal

  • Skabe vækst og øget beskæftigelse inden for energisektoren
  • Understøtte kompetenceudvikling og tiltrække grønne virksomheder til kommunen
  • Mindske kommunens miljøbelastning, herunder CO2

 For at nå målet med at blive uafhængig af fossile brændsler er det bydende nødvendigt med en aktiv borgerinddragelse, både når det gælder virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner og når det gælder helt almindelige borgere.

Energibyen har et godt og velfungerende samarbejde med eksempelvis håndværkere, pengeinstitutter, produktions- og servicevirksomheder, uddannelsesinstitutioner, og i forhold til den enkelte borger i kommunen holdes der løbende dialogmøder om bestemte temaer, fx udskiftning af oliefyr. Energibyen kommer også rundt med sit mobile kontor til eksempelvis grundejerforeninger, der overvejer fælles energirenovering af deres boliger.

Energibyen benytter også sociale medier til at nå flere målgrupper, og vi har været med til at etablere Ungeklimarådet, hvor elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser mødes for at diskutere emner som klimaforandringer og miljø. Læs mere om Ungeklimarådets arbejde ved at klikke i menuen øverst til venstre på siden.

Seneste tiltag på borgerinddragelsesområdet er etableringen af en borgergruppe med navnet Min Energiby. Gruppen mødes fire gange årligt og fungerer som sparringspartner for Energibyen og som en slags grønne ambassadører i deres lokalsamfund og omgangskreds. Læs mere om Min Energiby ved at klikke i menuen øverst til venstre på siden.