Søgefelt


e+ - et lokalt energimagasin i øjenhøjde

Hvem kan på mest troværdig vis fortælle om egne energiprojekter? - Det kan man selvfølgelig selv! 

Efter den devise har Energibyen Frederikshavn været ideudvikler og efterfølgende udgiver af det lokale energimagasin e+, som udelukkende er baseret på lokale cases inden for energioptimering af boliger. 

Det første e+ så dagens lys i oktober 2011, og siden hen er der tre gange årligt udgivet et gratis e+ til alle husstande og virksomheder i hele Frederikshavn Kommune. 

Formålet er at give borgerne en fornemmelse af alle de lokale tiltag, som spirer på energiområdet. 

Læs e+ her: E-magasin

e+ er en vigtig informationskilde til borgerne, fordi magasinet inddrager og inspirerer til energibesparelsesaktiviteter ved brug af lokale eksempler på energiforbedringer. Her kan man via e+ høre fra en nabo eller måske endda svigerfar om proces, pris og forventninger til det nyetablerede energiprojekt. Det har vist sig at være en effektiv måde at formidle og motivere på, idet magasinet bliver nærværende og troværdigt for læserne, når det er borgere i lokalområdet der fortæller til andre borgere i lokalområdet. 

Foruden de mange lokale historier om bl.a. energirenoveringer og installation af vedvarende energikilder, indeholder e+ en række annoncer fra bl.a. lokale virksomheder, leverandører og håndværkere, som arbejder inden for energiområdet. 

Disse annoncer betaler udgivelsen af energimagasinet, og klæder samtidig læseren på til at vide, hvad de forskellige lokale virksomheder tilbyder, og hvordan man kommer i kontakt med virksomheden. 

Energibyen fik ideen til at lave et lokalt energimagasin, fordi der manglede en informationsplatform som kunne synliggøre de lokale energitiltag, og samtidig motivere andre til at gå i gang med lignende tiltag. 

e+ har vist sig at være en stor succes og indtil videre er der ingen problemer med at finde gode historier til nye magasiner. De opstår hele tiden. Derfor vil e+ fremadrettet være et vigtigst værktøj til at klæde lokale boligejere på i forhold til viden om, hvad der sker på energiområdet lokalt.