Søgefelt


Energibyen deltager i spændende landsbyprojekt

 
Sammen med otte andre kommuner og Region Nordjylland indgår Energibyen Frederikshavn i et regionalfondsprojekt om energirigtigt byggeri og bæredygtige løsninger.

Hver især har deltagerne udpeget egne demonstrationsprojekter, som skal være omdrejningspunkt for samarbejde, viden og erfaringsudveksling såvel internt parterne imellem som uddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv.

I FREDERIKSHAVN Kommune har vi valgt at udarbejde en Landsbymodel med udgangspunkt i Jerup og Dybvad. Landsbymodellen går ud på, at Energibyen i tæt samarbejde med ildsjæle fra området, skal igangsætte energirigtige projekter. Selve processen skal danne grundlag for en Landsbymodel – en skabelon - der kan kopieres og inspirere andre landsbyer.

Alle kommuner og regionen får i programmet tilgang til viden, løsninger, best practice og demonstrationer fra de seks indsatsområder som er følgende:

• Energirenovering af private parcelhuse
• Energirenovering af offentlige institutioner
• Energirenovering af etageboliger
• Energirenovering af fritidshuse/sommerhuse
• Passivhus standard for nybyggeri og renovering
• Energioptimeret landsby

Formålet med SmartCitys Projektprogram 2 – Energirigtigt byggeri er via samarbejde, viden og erfaringsudveksling mellem byggebranchen, uddannelsesinstitutioner og kommunerne at forstærke udviklingen af energirigtig byggeri hos regionen, kommunerne og borgerne i Nordjylland.

Se mere om projektet her: iBook om Projektprogram 1 og 2

Eller tjek: www.smartcitydk.dk