Søgefelt


Energibyen - den grønne døråbner

Energibyen er et erhvervsudviklingsprojekt, som handler om at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune til 100 procent vedvarende energi. Energibyens opgave er at være initiativtager, facilitere og koordinere projekter, som medvirker til at skabe grøn vækst og nye lokale jobs i energisektoren.

Energibyens rolle er at skabe udvikling inden for kommunens fjerde vækstspor ’Energi’, der har et stort potentiale for nye arbejdspladser i mange forskellige brancher. I tæt samarbejde med erhvervsvirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, opfindere og borgere, står Energibyen i spidsen for at skabe et ’demonstratorium’ for test og afprøvning af bæredygtige klima- og energiteknologier i skala 1:1 i Frederikshavn Kommune.

Visionen er, at hele Frederikshavn Kommune er overgået til vedvarende energi inden udgangen af 2030.