Søgefelt


Energibyen - den grønne døråbner

Energibyen er et kommunalt erhvervsudviklingsprojekt, som handler om at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune til 100 % vedvarende energi. Energibyens opgave er at være initiativtager, facilitere og koordinere projekter, som medvirker til at skabe grøn vækst og nye lokale jobs i energisektoren.

Energibyen er organisatorisk placeret i Center for Udvikling og Erhverv. Her er vores rolle at skabe udvikling inden for kommunens fjerde vækstspor ’Energi’, der har et stort potentiale for at skabe arbejdspladser i mange forskellige brancher. I tæt samarbejde med erhvervsvirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, opfindere og borgere, står Energibyen i spidsen for at skabe et ’demonstratorium’ for test og afprøvning af bæredygtige klima- og energiteknologier i skala 1:1 i Frederikshavn Kommune.

Den daglige ledelse varetages af et mindre sekretariat, som bl.a. står for planlægning, projektledelsesopgaver, gratis energirådgivning til boligejere i kommunen og kommunikation om Energibyens aktiviteter. Sekretatiatet har til huse på Knivholt Hovedgård.

Visionen er, at hele kommunen skal overgå 100 pct. til vedvarende energi inden udgangen af 2030.