Søgefelt


Energibyen Frederikshavn

Det var et enigt byråd, der i 2007 besluttede, at Frederikshavn, Strandby og Elling inden 2015 skal være 100 procent forsynet med vedvarende energi vedvarende energi på el-, varme- og transportområdet. Beslutningen blev truffet i kølevandet på Energy Camp 06, hvor en række førende danske energieksperter pegede på Frederikshavn som Danmarks energiby. Energieksperterne understregede, at det særlige ved området er, at:

  • Frederikshavn er en klart afgrænset by
  • Frederikshavn har en størrelse, der gør det muligt at afprøve energiindustrielle løsninger
  • Frederikshavn har den rette placering nær landbrugs- og havområder, hvor mange teknologier kan indgå
  • Frederikshavn har allerede anlæg til vedvarende energiproduktion
  • Frederikshavn har allerede et forsøgsprojekt med havvindmøller, og flere er på vej
  • Frederikshavn har en stærk vilje og ikke mindst handlekraft til at bære ambitionerne igennem

En måleteknisk afgrænsning
Frederikshavn, Strandby og Ellings samlede energiforbrug af fossile brændsler til el, varme og transport er nøje kortlagt. Derfor er området ideelt som forsøgsområde for omlægning til 100 procent vedvarende energi. Den geografiske afgrænsning af Energibyen Frederikshavn, som Energibyen Frederikshavn omfatter, er Frederikshavn by samt oplandsbyerne Elling og Strandby.

Modelby 
Det særlige ved Energibyen Frederikshavn er, at vi ikke tager udgangspunkt i en enkelt teknologi eller et særligt arbejdsfelt – men derimod udvikler et sammenhængende system for produktion af vedvarende energi. Frederikshavn bliver blandt de første ”fossilfrie byer” i den moderne verden, der overgår til forsyning med udelukkende vedvarende energi. Visionen er at omstille det private og offentlige energiforbrug i Frederikshavn by til vedvarende energi. Det gælder inden for el, varme og transport, og det handler både om boliger og private og offentlige virksomheder.
Regeringen har i sin nye energispareplan sat som mål, at andelen af vedvarende energi i Danmark mindst skal fordobles frem til 2025. Som modelby kan Frederikshavn spille en afgørende rolle for at opfylde den ambition.

5 fordele
Energibyen giver Frederikshavn fordele på 5 områder:

Miljø – bedre for klimaudvikling, intet træk på fossile ressourcer
Erhverv – nye arbejdspladser med fokus på vedvarende energi
Bosætning – attraktivt at bo i og besøge en bæredygtig by
Uddannelse – tæt samarbejde med universiteter og tekniske uddannelser
Profil – Frederikshavn bliver kendt og kan markedsføre sig som grøn by

Visionen kræver investeringer i milliardklassen. Offentlige og private virksomheder skal investere i nye anlæg og teknologier. Disse investeringer skal kunne betale sig, både miljømæssigt og økonomisk. Det betyder også, at visionen skal realiseres på markedsmæssige vilkår.