Søgefelt


Innovate

Fra juni 2017 til maj 2020 arbejder Energybyen Frederikshavn med et nyt EU-Horizon-projekt "INNOVATE".

Navnet på projektet INNOVATE er en forkortelse af “Integrated solutioNs for ambitiOus energy refurbishment of priVATE housing”

 

INNOVATE samler et stærkt konsortium på 13 partnere fra 11 EU-medlemsstater (Fankrig, Holland, Spanien Danmark, Belgien, Litauen, Tjekkiet, Cypern, Sverige, Italien og England). Konsortiet koordineres af Energy Cities Network, som er et europæisk netværk af lokale myndigheder inden for overgang til vedvarende energi.

Projektets fokusområde er innovativ finansiering af energirenovering i private husholdninger. Det er en forlængelse af EU-projektet 'Infinite Solutions', som Energy City Frederikshavn sluttede tidligere i 2017. I det foregående projekt var fokus udelukkende på private enfamiliehuse, men i det nye projekt er der også fokus på ejerlejligheder og andelsboliger. På denne måde får endnu flere borgere i kommunen mulighed for at blive informeret om finansieringsmuligheder og gennemførelse af energirenovering og drage fordel af innovative løsninger inden for dette område.

Vi skal stå sammen for at finde gode energiløsninger

Energibyen Frederikshavn vil i løbet af 2018 kontakte ejerlejligheder og andelsboligforeninger for at informere om projektet og dets muligheder. Det er vigtigt for os at inddrage borgerne, så vi kan arbejde sammen om målet om at skabe mere energieffektive boliger. Det vil gavne den enkelte boligejer, der vil kunne reducere boligens energiforbrug og hermed opnå en økonomisk gevinst. En anden fordel er, at det kan øge boligprisen, da det i mange tilfælde vil forbedre boligen energimærk. Endelig vil det også være til gavn for miljøet og bidrage til det overordnede mål om at reducere Frederikshavn Kommunes energiforbrug - et mål, der kun kan nås, hvis vi står sammen for at finde gode energiløsninger.

Projektets målsætninger er i tråd med Frederikshavn Kommunes arbejde inden for vækstområdet 'energi'. Energirenovering af private ejendomme vil også gavne de lokale håndværkere, som vil kunne få flere renoveringsopgaver og hermed øge antallet af medarbejdere.

Læs mere om INNOVATE projektet i nedenstående link:

http://www.financingbuildingrenovation.eu/