Søgefelt


Klimakommune i front

I 2007 blev Frederikshavn Kommune udnævnt til landets første klimakommune, da den daværende borgmester underskrev en ambitiøs klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs borgmestererklæringen her

Klimakommuneaftalen forpligter Frederikshavn Kommune til at reducere eget CO2-udslip med 3 % om året frem til år 2025. Et af de områder, som har et særligt stort potentiale for at nedbringe energiforbruget, er energirenovering af den kommunale bygningsmasse, som består af mere end 400.000 m2.
I Frederikshavn Kommune er der igangsat en lang række energioptimerende aktiviteter, som gør kommunen til frontløber på området. 

Ved at realisere årsmålet i klimakommuneaftalen bidrager kommunen til den overordnede ambition om, at hele Frederikshavn kommune som geografisk enhed skal være forsynet med vedvarende energi i 2030.

Her kan du få et indblik i de forskellige energirenoveringer på kommunale bygninger.

Se klimakommuneindberetningen for 2017 klimakommune_indberetning_2017.pdf