Søgefelt


Min Energiby – du kan gøre en forskel

Frederikshavn Kommune har et mål om, at være overgået til 100 % vedvarende energi i 2030. Det mål kan kun nås, hvis alle involverer sig: virksomheder, organisationer og borgere. Derfor har vi oprettet borgergruppen Min Energiby.

Medlemmerne af Min Energiby skal øge kendskabet til Energibyens opgaver og kompetencer, så lokalsamfundet interesserer sig for og engagerer sig aktivt i overgangen til vedvarende energi.

Gruppens medlemmer fungerer som sparringspartner for Energibyen. De har populært sagt antennerne ude, når de taler med naboer, familie, venner og kolleger. På den måde kan de både give Energibyen en fornemmelse af, hvilke energi-emner der optager borgerne generelt, komme med ideer til aktiviteter og udbrede kendskabet til, hvilke opgaver Energibyen kan hjælpe med. Min Energiby bygger så at sige bro mellem energi-fagfolkene og borgere/forbrugere.

Min Energiby spreder det grønne budskab og kendskabet til de mange muligheder for at bidrage til en mere miljø- og klimavenlig fremtid. Man kan også selv henvende sig til de grønne ambassadører i Min Energiby, de har fx masser af spændende og nyttig viden om energiformer, renoveringsmuligheder, finansiering og meget mere. Så hvis du vil vide mere, eller hvis du har forslag til aktiviteter og arrangementer, så kontakt medlemmerne af Min Energiby.

Send en mail til energibyen@frederikshavn.dk eller kontakt Min Energiby på Facebook