Søgefelt


Min Energiby – når du vil gøre en forskel

 

Frederikshavns byråd har et mål om, at hele kommunen skal være overgået til 100% vedvarende energi i 2030. Det mål kan kun nås, hvis man involverer både virksomheder, organisationer og helt almindelige borgere, og det er en af de vigtigste opgaver for Energibyen. I forhold til involvering af borgerne har Energibyen valgt at oprette borgergruppen Min Energiby.

Min Energiby skal sikre en aktiv borgerinddragelse i arbejdet med at nå visionen. Formålet med gruppen er også at øge kendskabet til Energibyens opgaver og kompetencer, så lokalsamfundene fatter interesse for og engagerer sig aktivt i overgangen til vedvarende energi.

Gruppens medlemmer fungerer som sparringspartner for Energibyen. De har populært sagt antennerne ude, når de taler med naboer, familie, venner og kolleger. På den måde kan de både give Energibyens medarbejdere en fornemmelse af, hvilke energi-emner der optager borgerne generelt, komme med ideer til aktiviteter og udbrede kendskabet til, hvilke opgaver Energibyen kan hjælpe med. Min Energiby bygger en bro mellem energi-fagfolkene og de helt almindelige borgere/forbrugere.

Energibyen er i efteråret 2018 ved at samle den gruppe af borgere til Min Energiby. Medlemmerne spreder det grønne budskab og kendskabet til de mange muligheder for at bidrage til en mere miljø- og klimavenlig fremtid hjemme hos dig selv og dem, du kender. Som medlem af Min Energiby får du masser af spændende og nyttig viden om energiformer, renoveringsmuligheder, finansiering og meget mere. Så hvis du vil vide mere, hvis du har forslag til aktiviteter og arrangementer, hvis du vil have flere anledninger til at tale med din nabo og hvis du vil hjælpe med at bygge bro mellem smukke og nødvendige visioner og hverdagens beslutninger og adfærd, så kontakt gerne Energibyen for at blive medlem af Min Energiby.

DU kan gøre en forskel. Vil du være med?

Så send en mail til energibyen@frederikshavn.dk