Søgefelt


Borgmesteren og Energibyen bød velkommen til nyt Ungebyråd

 

Tirsdag blev første møde for det nye Ungebyråd i Frederikshavn Kommune afholdt. Borgmester Birgit S. Hansen åbnede mødet ved at byde velkommen og forklare de unge om deres funktion som Ungebyråd.

Ungebyrådet består af repræsentanter fra kommunens folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser samt unge fra foreningslivet og klubområdet. De skal fungere som rådgivere og nytænkende sparringspartnere til det rigtige byråd.

Borgmesteren forklarede desuden om kommunens vækstspor og mere specifikt om vækstsporet energi, da mødet blev afholdt i samarbejde med Energibyen på Knivholt Hovedgård. Efter en præsentation af Ungebyrådet og de fremmødte byrådsmedlemmer overtog Poul Rask Nielsen, Projektchef i Energibyen, ordet. Poul fortalte de unge, om hvorfor det er vigtigt at have fokus på energi og bæredygtigudvikling og gav eksempler på, hvordan man kan skabe en mere grøn fremtid i Frederikshavn Kommune.

De unge mod de ’gamle’

Herefter blev unge såvel som ’gamle’ byrådsmedlemmer sluppet løs på Energistien i kampen om at regne ud hvordan og hvor meget, man kan spare på energien i dagligdagen. Det blev en tæt kamp, men de ’gamle’ byrådsmedlemmer måtte se sig slået på målstregen af en gruppe fra Ungebyrådet, der ikke blot havde de rigtige svar, men også løste opgaverne i utroligt højt tempo.

De unge skal bruge deres indblik i energi og bæredygtighed, når der igen er Ungebyrådsmøde d. 1. november. Her skal de unge diskutere grønne løsninger og på det officielle byrådsmøde komme med deres anbefalinger og ideer til tiltag inden for området.

Forfatter: 
Maria N. Lundsgaard - 4. oktober 2017