Søgefelt


Energibyen Frederikshavn samarbejder med venskabsbyen Bremerhaven

Mikael Jentsch, Kommunaldirektør  (tv), Bjarne Kvist, 2. Viceborgmester Frederikshavn Kommune og Melf Grantz, Borgmester Bremerhaven (Foto: Klimastadtbüro Bremerhaven) 

Frederikshavn Kommunes erhvervsprojekt, Energibyen indgår et nyt internationalt samarbejde. Sammen med Frederikshavn Kommunes venskabsby Bremerhaven, der har sit eget energiprojekt, Klimastadtbüro Bremerhaven, har Energibyen skabt en indgang til det store tyske eksportmarked.

Klimastadtbüro Bremerhaven arbejder med flere af de samme opgaver som Energibyen gør, og aftalen om at udvide samarbejdet skal fokusere på overgangen til 100 procent vedvarende energi og reduktion af CO2 udledning. Venskabsbyerne har arbejdet sammen siden august 2015, og det er de positive erfaringer med samarbejdet og vidensdelingen siden da, der nu danner grundlaget for at tage skridtet videre og underskrive en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at Klimastadtbüro Bremerhaven og Energibyen Frederikshavn vil samarbejde om både teoretiske og praktiske projekter til gavn for virksomheder og grøn omstilling. 

”I Energibyen er vi utroligt glade for at udvide samarbejdet med Klimastadtbüro Bremerhaven. Vi ser rigtig mange områder, hvor Energibyen kan blive inspireret af Bremerhaven, som kan være til gavn for virksomheder i Frederikhavn Kommune. Samarbejdet er dermed et strategisk skridt på vejen for at skabe en mere grøn kommune og skabe flere arbejdspladser”, siger Poul Rask Nielsen, Projektchef, Energibyen Frederikshavn

Aftalen ligger i forlængelse af Energibyens aktiviteter og vil være med til at styrke de indsatser, som Energibyen arbejder med inden for energioptimeringen og jobskabelse i Frederikshavn Kommune. Samarbejdet skal fokusere på strategisk energiplanlægning, implementering og opfølgning inden for overgang fra fossile til vedvarende energikilder, reduktion af kommunernes energiforbrug og øge energibesparelser og optimering af eksisterende energiproduktionsenheder og energiinfrastruktur. 

Forfatter: 
Maria N. Lundsgaard