Søgefelt


Energibyen og Jyske Bank præsenterer energilån

Foto: Henrik Christensen, Jyske Bank præsenter (Energibyen)

Samarbejdet mellem Energibyen og lokale bankafdelinger fortsætter med at vinde interesse både nationalt og internationalt.

Energibyens Bahram Dehghan var sidste uge inviteret til København sammen med Jyske Banks Afdelingsdirektør Henrik Christensen for at præsentere samarbejdet med den finansielle sektor om lån til energirenovering af private ejendomme. Udviklingen af lånemodellerne er til stor inspiration for andre, der ligeledes ønsker at øge motivationen for at energirenovere.

Europa Kommissionen havde i samarbejde med Energisparerådet og FN’s Miljø Finansieringsinitiativ arrangeret en workshop om finansiering af energieffektivisering i Danmark for at fremme samarbejdet mellem offentlige og private interessenter. På workshoppen deltog repræsentanter fra både nationale og internationale virksomheder og organisationer.

”I Energibyen er vi sammen med lokale banker nået rigtig langt i udviklingen af energilån og har fundet et godt koncept, der både hjælper borgerne, og som giver forretning for bankerne. Det er derfor glædeligt, at vi sammen med Henrik Christensen fra Jyske Bank kan dele vores erfaringer med andre, så konceptet kan blive udviklet yderligere og blive endnu mere udbredt,” siger Chefkonsulent i Energibyen Bahram Dehghan.

Samarbejde om lokalvækst

Energilån er et samarbejde med banker og finansieringsinstitutter, der uddanner deres ansatte til at kunne vejlede og oplyse kunderne om mulighederne for energirenovering og –optimering, når de kommer for at låne penge til fx ombygning eller renovering. Energilånene giver samtidig kunderne mulighed for at låne penge til favorable renter.

”I Energibyens arbejde med at opnå Frederikshavns Kommunes mål om at være på 100% vedvarende energi i 2030, er vi afhænge af samarbejdet med lokale aktører. Udviklingen af Energilån er et godt eksempel på dette, da vi har organiseret nøgleaktører og udviklet finansieringsmodeller, som kan øge borgernes motivation til at energirenovere. På den måde kommer vi tættere på vores mål og samarbejder samtidig med lokale virksomheder, der kan komme til at tage del i den lokale, grønne udvikling og vækst,” afslutter Bahram Dehghan.

Forfatter: 
Maria N. Lundsgaard - 21. november 2017