Søgefelt


Energibyen præsenterer sit arbejde på Købehavns Kommunes klimakonference

Foto: Bahram Dehghan, Chefkonsulent, Energibyen

Energibyen præsenterede denne uge sine erfaringer om energirenovering på en workshop om grøn finansiering, som var en del af Københavns Kommunes årlige klimakonference ’CHP Climate Solutions’. På workshoppen deltog repræsentanter fra en række europæiske aktører inden for klima, energi og finansiering, og fokus var på hvordan finansiering kan sikre at byer i fremtiden bliver mere bæredygtige.

”Vi er glade for at Købehavns Kommune har inviteret os til at præsentere vores arbejde med energirenovering og vores ’Frederikshavner model’, som i dag benyttes flere steder i Europa. Private finansieringsmodeller er essentielle, hvis vi skal opnå en højere grad af energieffektivitet i byerne”, siger Bahram Dehghan, Projektchef, Energibyen.

’Frederikshavner modellen’ er en forretningsmodel udviklet til at fremme energirenovering. Modellen indbefatter samarbejde med banker, håndværkere, energirådgivere og ejendomsmæglere med henblik på at motivere boligejere til at energirenovere. På workshoppen var der stor opbakning og ros til modellen og til hvordan Energibyen har organiseret lokalsamfundet i Frederikshavn Kommune. Helt konkret var der rosende ord til Energibyens mobile kontor og initiativet til at møde borgerne i deres nærområde.

Københavns Kommune ønsker mere sparring om energirenovering, og det er derfor aftalen at Energibyen deltager på etape to af dialogmødet i oktober.  

Forfatter: 
Maria N. Lundsgaard - 30. august 2017