Søgefelt


Energibyen tager Jorden rundt på 90 minutter

 

På skrivebordet ligger 12 visitkort fra forskellige danske ambassader rundt i verden.

Der er nok at følge op på efter, at Energibyen tirsdag den 13. juni var på besøg hos State of Green i København. Formålet med besøget var at holde en række korte møder med ambassademedarbejdere, som satte fokus på samarbejdsmuligheder i Frederikshavn Kommune inden for vækstsporet energi.

Allerede på vej hjem mens jeg var i Københavns lufthavn, ringede jeg til to af vores lokale virksomheder, og bad dem om at kontakte den danske ambassade i USA, fordi de to virksomheder har produkter og services, som efterspørges på det amerikanske marked inden for energi. Det er meget positivt med så konkrete output her og nu, som efterspørgsel af lokale virksomheders produkter.siger Projektchef Poul Rask Nielsen. 

Det bagvedliggende mål for de mange korte møder var selvfølgelig, at få udbredt kendskabet til muligheder, kompetencer, produkter og services inden for energi i Frederikshavn Kommune til nøglemed-arbejderne på de danske ambassader.

Anvendelse af industriel overskudsvarme til fjernvarme eller fjernkøling, energirenovering, energiplanlægning og -implementering og projektstyring var temaer, som i høj grad gik igen i samtalerne på møderne. Energibyen har nu en liste på medarbejderne på danske ambassader, som er dedikeret til energi, miljø og vand, og den liste er lokale virksomheder velkomne til at rekvirere.

Konklusionen fra gårdsdagens møder med ambassaderne og samarbejdet med State of Green vil udover konkrete forespørgsler på energirelaterede produkter og services, forventeligt være et stigende antal udenlandske delegationsbesøg til Frederikshavn Kommune, samt flere sponsorerede oplæg på eksportfremstød inden for energi og energikonferencer arrangeret af ambassaderne i de enkelte lande. 

Forfatter: 
Maria N. Lundsgaard