Søgefelt


Frederikshavn: Blandt Danmarks mest klimaambitiøse kommuner

Frederikshavn Kommune er pionerkommune og udgiver lokal Klimaplan, som lever op til Parisaftalen. Dermed viser kommunen vejen til en nul-udledning af CO2 til inspiration for andre kommuner.

Pionerarbejde er, når nogen arbejder med et område, som ingen eller få har beskæftiget sig med før. Og det er præcis, hvad Frederikshavn Kommune gør med en ny Klimaplan, som netop er på vej, og som skal anvendes i arbejdet med at opfylde flere af FN’s Verdensmål, fx klimatilpasning og CO2 reduktion. Frederikshavn Kommune har som en del af klima-netværket DK2020-kommuner påtaget sig at udvikle den nye standard for kommunal klimaplanlægning, en standard der har afgørende indflydelse på indfrielsen af målene i både Parisaftalen og det nationale danske mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Næsten alle danske kommuner har planer for, hvordan klimatilpasning skal ske, og CO2 kan reduceres lokalt. Men ganske få har en så omfattende og tværfaglig plan, som den Frederikshavn Kommune nu udgiver. Planen er et værktøj, der giver det samlede overblik over klimaindsatsen i kommunen, og den skærper samtidig indsatsen på de eksisterende planer og politikker med mere ambitiøse mål frem mod 2030. Frederikshavn Kommunes mål er, at CO2-udledningen inden for kommunegrænsen, det vil sige fra borgere, virksomheder, landbrug, kommunen og transport i 2030 er nedbragt med 82,7 procentsammenlignet med udledningen i 2018. Med andre ord langt mere end det samlede danske 70 procents mål.

Vi deler erfaringer

Frederikshavn Kommune gik allerede forrest i 2007, da man tilsluttede sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale, som forpligter kommunen til at reducere sin egen CO2-udledning med 3 procent om året. Visionen er CO2 neutralitet i 2050, og målet om at leve op til internationale klimaforpligtelser gennem kommunale klimaplaner har gennem årene givet mange og brugbare erfaringer med grøn omstilling. Det er på den baggrund, at Frederikshavn Kommune har sagt ja til arbejdet med en national Klimaplan, der følger i sporene på de mest klimaambitiøse byer i verden, fx New York, London og Hong Kong, det såkaldte C40-netværk, der er rollemodel for DK2020-kommune-projektet.

”Vi vil gerne forpligte os til endnu mere vidtgående mål, og dele vores erfaringer til gavn for andre. Med denne her klimaplan og med konkrete handlinger indfrier vi både Danmarks mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030, og vil være godt på vej til klimaneutralitet i 2050,” forklarer Bahram Dehghan, chefkonsulent, Energibyen Frederikshavn Kommune.

Klimaplanen beskriver de sociale, økonomiske og miljømæssige gevinster med fokus på, hvordan de kommer borgere og erhvervsliv til gavn. Når Byrådet i Frederikshavn Kommune har godkendt planen forpligter kommunen sig på at forfølge de ambitiøse mål for bæredygtighed, reduktion og klimatilpasning, og vil konkret gennemføre energirenoveringer af bygninger, lade transport overgå til el, hvor det er muligt, og iværksætte endnu flere borger- og virksomhedsrettede initiativer.