Søgefelt


Kinas klima-ambitioner opfyldes med løsninger fra Frederikshavn

Et filmhold fra Kina er på optagelse i Frederikshavn. På grund af Covid19 har kineserne ikke mulighed for at rejse til Danmark. I stedet får de nu inspiration til grøn omstilling – på film.

Filmens plot er ikke sort magi – men grøn, og på rollelisten er både bæredygtig byudvikling, borgerinddragelse, affaldssortering, energirenovering af kommunale bygninger og sidst men ikke mindst, et fire år gammelt dige.

Klimasikringen fra 2016 i Elling er nemlig et helt konkret bud på en løsning, der både er lige til at kopiere, og som verdens største CO2-udleder Kina kan lade sig inspirere af, når de skal se optagelserne fra den nordligste del af Danmark. Filmen skal bruges som undervisningsmateriale for kinesiske embedsmænd, politikere, byplanlæggere og regeringer, og det haster med inspirationen. Kina har underskrevet Paris-aftalen, og forpligtet sig til at knække udledningskurven inden 2030, men der er tvivl om de kan nå det. Hvis det skal lykkes har kineserne ikke kun behov for teknisk udvikling, men også løsninger der er til at overføre direkte.

Som eksempelvis dige-anlægget, der siden det blev opført har holdt Elling fri for oversvømmelser. Selvsamme model kan løse lignende udfordringer i landsbyer i Kina. Det vurderer projektchef i Energibyen, Poul Rask Nielsen, der er en af de repræsentanter fra Frederikshavn Kommune, som det kinesiske filmhold interviewer til filmen:

”Diget er en gennemtænkt og konkret installation, som kan anvendes allerede i morgen for at løse udfordringen med oversvømmelser i Kina. Men for at opfylde de kinesiske klima-ambitioner, er der også behov for at blive inspireret til forskning og innovation, fordi landet både er verdens største kulforbruger og kulproducent, så når de skal skære ned på brugen af kul, betyder det også tab af arbejdspladser.

Vi har her i kommunen en lang række redskaber, som vi kan redegøre for virker til at mindske de sociale konsekvenser af den grønne omstilling, og dem har kineserne også brug for at implementere. Samtidig er filmen jo en platform for os til at markedsføre en række lokale virksomheder, der får mulighed for at vise deres produkter, tjenester og løsninger frem for verdens største eksportmarked. Så alt i alt er vi rigtig godt tilfredse med at medvirke og dele ud af vores erfaringer til gavn for den globale CO2-reduktion,” siger Poul Rask Nielsen.

Det kinesiske filmhold har valgt netop Frederikshavn, fordi der gennem en årrække er arbejdet på lokalt plan med at bidrage til at løse de globale udfordringer inden for energi og klima. Samtidig har Energibyen Frederikshavn arbejdet med den kommercielle del af den grønne omstilling, så den lykkes med fokus på fremtidens arbejdspladser.

Fakta om klimaløsningen i Elling: Det flere hundrede meter lange dige i Elling er bygget med en-vejs ventiler, så regnvand kan løbe i åen, mens å-vandet ikke kan sive den modsatte vej. Flere steder er der installeret spjæld, der kan lede vandet ind i nye vandbassiner, og fra to pumpesteder kan vandet herfra pumpes tilbage i åen på et passende tidspunkt, når vandstanden igen er lav. Diget blev opført i 2016, efter at Elling Å i forårsagede en oversvømmelse af byen i 2014.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Poul Rask Nielsen, projektchef, Energibyen Frederikshavn Kommune, +45 4032 4591