Søgefelt


Når huset skal energirenoveres

 

– et case eksempel med Charlotte Lund

Energirenovering og renovering i det hele taget kan være en stor mundfuld at gå i gang med. Vi vil i Energibyen derfor i den kommende tid følge nogle projekter, som forhåbentligt kan være til inspiration, hvis du selv skal i gang med et lignende projekt.

I denne første artikel har vi taget en snak med Charlotte Lund, der er ved at totalrenovere sit ny købte hus i Frederikshavn. Huset er et etplanshus fra 1963 på 105 m2 med muret garage. Charlotte forklarer nærmere om projektet:
”Jeg købte huset med henblik på at renovere det, så jeg vidste godt, der lå et stort stykke arbejde forude, men for mig har det været vigtigt, at jeg kan få huset præcis, som jeg gerne vil have det med indretning og materialevalg. Det har været naturligt for mig at tænke energirenovering ind i projektet fra start, og derfor havde jeg også en energirådgiver til at gennemgå huset sammen med mig fra start.”

En energirådgiver kan netop hjælpe dig med at gennemgå din bolig, som Charlotte har fået gjort. Energirådgiveren hjælper med, hvilke tiltag du kan foretage og med hvilke, der er mest hensigtsmæssige for din bolig og økonomi, samt forklare om tilskudsordninger og hvad du kan forvente at spare. Det er vigtigt at have styr på især energitilskud fra start, da dette skal søges, inden du går i gang.

”Mit hus er ikke blevet vedligeholdt i lang tid, så der har været nok at tage fat på og mange tiltag, som jeg kunne tage for at spare på energien. Men ligesom med de andre ting, jeg skal have lavet i huset, har jeg selvfølgelig været nødt til at prioritere, og det har jeg gjort ud fra både at få en god komfort i huset, men også ud fra, hvad der vil give en bedre økonomi for mit energiforbrug i fremtiden. Generelt har min prioritering i huset være at sikre, jeg får det, som jeg gerne vil have det, men samtidig at det er praktisk og muligt at sælge igen, når det bliver relevant.”

Charlotte er altså i gang med den helt store renovering med flytning af vægge, gulvvarme, nyt køkken og bad og nye vinduer. Derudover får hun huset hulmurisoleret og lagt isolering på loftet, hvor der tidligere stort set ikke var isolering. På den måde står energitiltagene ikke alene, men bliver en del af det større projekt.

 

Finansiering af projektet

Energirenovering og renovering i det hele taget er selvfølgelig ikke gratis, og derfor spurgte vi også Charlotte ind til hendes finansiering og overvejelserne omkring dette ift. energiforbedringer af boligen. Charlotte forklarede:

”Jeg har fra starten vidst, at jeg ville købe et hus, der skulle renoveres, det har derfor været medregnet i mit boliglån fra start, at der skulle være en pulje penge til det. Jeg kan lave meget selv med hjælp fra min familie, så det hjælper selvfølgelig også på, hvor mange penge, jeg skal bruge. For at være sikker på budgettet holder, har jeg et overblik over, hvilke ændringer, der skal laves og et estimat på, hvad det koster. Dette overblik har også været et krav fra min bank.”

Charlotte har altså helt styr på finansieringen og økonomien, og vi var derfor klar over, at hun også havde gjort sig overvejelser omkring økonomi i forhold til energioptimering:

”Konkret i forhold til tiltagene med energibesparelser, så er det begrænset, hvor meget tilskud jeg har kunnet opnå, og jeg har oplevet det, som lidt besværligt også. På den anden side har jeg jo kunne se, at der er god økonomi i at reducere energiforbruget, så derfor har mit fokus mere været på, hvilke besparelser jeg vil opnå i fremtiden,” fortæller Charlotte.

 

Når det ikke går som ventet
Som de fleste nok ved, så går det ikke altid helt, som man forventer, når man kaster sig ud i projekt af den størrelse, som Charlotte er i gang med. Vi spurgte hende derfor, hvilke ting der havde overrasket hende eller været anderledes end forventet.

”Oprindeligt var planen at renovere huset i mindre etaper, så jeg kunne bo der imens, men det viste sig ikke at være muligt alligevel. Da vi først kom i gang, fandt vi både skimmelsvamp og uforudsete utætheder, så det gav mere mening at tage en større del af huset fra starten,” fortæller Charlotte.

Det har dog vist sig ikke at være helt skidt for netop totalrenoveringen af huset, har jo betydet, at der fremover kommer til at være et markant bedre indeklima. Tingene bliver nu lavet ordentligt i stedet, hvilket vil have en positiv effekt både på husets komfort og på energiforbruget, der vil blive reduceret.

Charlotte forklarer videre om, hvordan projektet indtil nu har været:
”Jeg vidste jo godt, at det var et stort projekt, men det har alligevel overrasket mig lidt, at der er så mange ting, jeg hele tiden skal forholde mig til. Det kan også være lidt svært at forestille mig præcis, hvad det færdige resultat bliver. Men jeg synes, det er rigtig fedt, at jeg selv kan bestemme og får det på den måde, jeg helst vil have. Der er selvfølgelig nogle løsninger, der bliver afgjort af økonomi, men så er det jo med at finde en anden god løsning i stedet.”

Den første del af ombygningen forventes klar sidst i februar, så Charlotte kan flytte ind og anden etape kan starte.