Søgefelt


Netværksmøde for lokale fjernvarmeværker

Energibyen afholdt tirsdag d. 6. juni netværksmøde for lokale fjernvarmeværker med henblik på at etablere samarbejde og vidensdeling på tværs af værkerne.

Borgmester Birgit S. Hansen indledte mødet med at introducere Frederikhavns Kommunes energipolitik og –initiativer og herunder Energibyens rolle i dette.

Poul Rask Nielsen og Bahram Dehghan præsenterede efterfølgende Energibyens arbejde, målsætninger og aktiviteter, der indbefatter at gøre Frederikshavn Kommune 100% op vedvarende energi i 2030.

Herefter blev der åbnet for debat om, hvad de forskellige værker så som deres mest aktuelle problemstillinger. Der var bred enighed om, at den største udfordring netop nu er den politiske usikkerhed. Værkerne skal lave investeringer for fremtiden, men træder vande grundet usikkerhed ift. afgifter og rammevilkår og har dermed intet grundlag for at træffe beslutninger om investeringer. Det var dog tydeligt at værkerne havde mange planer og ideer på tegnebrættet.

Energibyen havde taget initiativ til mødet, da fjernvarme er aktuelt både lokalt og på dagsordenen i EU og potentielt kan blive det nye danske eksport eventyr på niveau med vindmøller. Det er derfor vigtigt at hjælpe værkerne godt i gang med at forberede sig til fremtidens el- og varmemarkeder samtidig med, at de sikrer billige varmepriser til forbrugerne i Frederikshavn kommune.

Forfatter: 
Maria N. Lundsgaard