Søgefelt


Ny klima-kommune indberetning viser flotte resultater

Selvom der i 2019 blev brugt mere varme, så er de samlede energibesparelser næsten rekordstore, fordi elforbruget i Frederikshavn Kommunens er sat væsentligt ned. Læs indberetningen for 2019 via linket i venstre margin.

Det samlede elforbrug er reduceret med 7,4 %, hvorimod varmeforbruget er steget med 4,5 %. Årsagen bag det stigende varmeforbrug skal findes i graddage-korrektionen, som påvirker resultatet i højere grad, end vi ellers er vant til. Alligevel lander den samlede reduktion næsten rekordhøj på i alt 11,6 %. Det flotte resultat skyldes, at vi har reduceret Kommunens elforbrug væsentligt – samtidig med, at det nationale emissionstal for el-produktion er faldet markant fra 2018-2019. Det betyder, at den el, vi bruger, i langt højere grad, end året før, er grøn energi. Frederikshavn Kommune fortsætter ufortrødent arbejdet med at skabe endnu flere grønne, bæredygtige resultater, og er allerede godt i gang for 2020.

Frederikshavn Kommune blev i 2007 Danmarks første klimakommune. Mange danske kommuner har sidenhen fulgt trop og sammen har vi skabt et grønt Danmarkskort i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Med den underskrevne klimakommuneaftale har Frederikshavn Kommune forpligtet sig til at reducere sin egen C02-udledning med 3 % pr. år i perioden fra 2007 til 2025. For at realisere ambitionen, har vi fokus på at energioptimere Kommunens bygninger, udskifte energitunge og udtjente anlæg, forbedre brændstoføkonomien i transporten, opføre moderne og energirigtige byggerier - og sideløbende samle flere mennesker på færre, energioptimerede- og multifunktionelle kvadratmeter. Herudover er ambitionen at sætte gang i endnu flere energispareindsatser, der kan inspirere lokalområdets borgere og virksomheder, foreninger og organisationer. De grønne ambitioner i Frederikshavn Kommune betyder også, at kommunen fik et Bæredygtighedsudvalg i 2019. Udvalget har til formål at rådgive de øvrige politiske udvalg om, hvordan FN’s Verdensmål kan omsættes til konkrete indsatser, der samtidig inddrager borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i arbejdet med bæredygtighed. Sideløbende er Frederikshavn kommune blevet valgt som én af tyve danske kommuner, der deltager i projektet ”DK2020 – Deadline2020 for 20 danske kommuner”. Her er målet at udvikle ambitiøse og handlingsorienterede klimaplaner i overensstemmelse med Parisaftalen, dvs arbejde for at holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Planerne skal være klar inden udgangen af 2020.

Indberetningen kan læses her:

http://energibyen.dk/sites/default/files/klimakommune_indberetning_2019.pdf