Søgefelt


Nyt undervisningsmateriale: Unge lærer om vindmølle-proces

Det kan være svært at gennemskue det politiske spil omkring placering og opsætning af vindmøller. Hvem har den afgørende indflydelse, hvor stor er påvirkningen fra interesseorganisationer, og hvad er myndighedernes rolle? Det skal et nyt undervisningsmateriale fra Energibyen Frederikshavn nu hjælpe med at finde hoved og hale i. Materialet bliver tilbudt til alle kommunens skoler og uddannelser. 

Mange følelser er i spil i diskussionen om og planlægningen af opsætning af vindmøller. Med udgangspunkt i et af virkelighedens projekter står Energibyen Frederikshavn bag et rollespil, der skal give nærmere indblik i processen fra idé til færdig møllepark. Spillet, som kan bruges i samfundsundervisningen i udskolingen og på ungdomsuddannelserne, kan skabe større forståelse for de involverede parters synspunkter - og hvorfor det kan være vanskeligt at nå til enighed. Samtidig kan spillet lære de unge at debattere og argumentere, lyder det fra 10.Klassecenter Frederikshavn, hvor eleverne har testet spillet i undervisningen:

”Spillet kan bruges uanset, hvor samfundsbevidst klassen er på forhånd. Men det er selvfølgelig sjovere at spille, hvis de interesserer sig en lille smule for politik, fordi de så kan lave flere egne argumenter og bruge rollespilskortene mindre. I hvert fald lærte eleverne, at se sagen fra flere sider, og hvor kompliceret det er at blive enige om en sag,” fortæller Annette Husted Schjørring, lærer, 10. Klassecenter Frederikshavn.

Spil om beslutningen

I rollespillet introduceres eleverne for lokal- og nationalpolitik, kommunal udvikling og fremtidens energiformer. Deltagerne spiller rollerne som politiker, nabo og borger, og henholdsvis projektudvikler og repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening. Scenen er et borgermøde, hvor de forskellige parter skal debattere en potentiel opsætning af vindmøller i kommunen. Målet er at eleverne også udfordres på deres samfundsfaglige viden. Skal kommunen bidrage til at ændre infrastruktur på energiområdet ved at sætte vindmøller op? Hvilke samfundsøkonomiske interesser er der på spil? Og har vindmøller betydning for arbejdspladser, tilflytning eller andre kommunale vækst muligheder?

Materialet er udarbejdet af Camilla Jensen, der som praktikant fra AAU, politik og administration, for Energibyen har interviewet alle partiernes lokalpolitikere, Danmarks Naturfredningsforening, og European Energy, der sætter vindmøller op i hele verden, og som også er interesseret i at opstille møller udfor Hirsholmene i Frederikshavn Kommune. Og netop det projekt fik Energibyen til at ville kvalificere og balancere debatten om vindmøller:

”Rollespil kan være et godt middel til at skabe større forståelse for andres holdninger. Vores erfaringer har vist, at der er behov for mere viden om både vindmølleenergi, om økonomi, placering og om fordele og ulemper generelt. Det kan vi se, er lykkedes fx i Hirtshals, hvor mange borgere har investeret i de nye møller på havnen. Nu håber vi, at skoler og ungdomsuddannelser og naturligvis også alle andre interesserede vil tage imod tilbuddet, og vi glæder os over muligheden for at nuancere debatten,” siger Poul Rask Nielsen, projektchef, Energibyen Frederikshavn Kommune.

Forsøgspersonerne fra 10 D og 10 G fik efter ”borgermødet” truffet en beslutning. Den ene klasse ville opstille vindmøller. Den anden ville have endnu en høring. En ting var eleverne dog enige om. De vil gerne spille spillet igen.

Spillet, Grøn Politik, kan lånes af Energibyen Frederikshavn. Send en mail til energibyen@frederikshavn.dk