Søgefelt


Oliefyrsmøde blev en stor succes

Ikke mindre end 130 borgere i Frederikshavn Kommune tog mandag d. 12. november imod invitationen til et orienteringsmøde om udskiftning af oliefyr. Og de kunne efter et par timer gå hjem med ny viden om både regler, tilskudsmuligheder, forskellige typer varmepumper, pillefyr og ikke mindst en forklaring på, hvorfor det ikke er en god ide at fortsætte med at varme sin bolig op med oliefyr.

Mødet var arrangeret af Energibyen Frederikshavn i samarbejde med den statslige Energistyrelsen, og desuden stillede fem lokale virksomheder op med stande og materiale.

Den første time af mødet var der oplæg fra Energibyens projektchef Poul Rask Nielsen, bygningsingeniør Line Rørdam fra Energistyrelsen og energirådgiver Bo Bechfeldt fra Forsyningen. De mange deltagere hørte om klimaforandringer, CO2-udledning, den politiske vision om at udfase oliefyrene og på sigt gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer, og de fik præsenteret flere typer alternative opvarmningsmuligheder som fx varmepumper, jordvarme og træpillefyr. Der blev også henvist til en lang række hjemmesider og telefonlinjer, hvor man kan hente hjælp og inspiration.

Efter oplæggene var der mulighed for at besøge fem lokale virksomheders stande, hvor der var god tid til snak og individuelle spørgsmål og svar. De deltagende virksomheder var Mariendal, Nordjysk VVS Sæby, Strandby El-teknik, Oscar Petersen & Søn samt Ovnmesteren.