Søgefelt


Studerende laver projekt hos lokal virksomhed

 

Fire kandidatstuderende på Teknoantropologi (international), 8 semester, på Aalborg Universitet ser Frederikshavn Kommune som frontløbere for bæredygtige initiativer, og et perfekt match i forbindelse til studiet omhandlende teknologisk innovation og designprocesser. Det var især de mange forskellige projekter Energibyen Frederikshavn er en del af, der vendte blikket mod nord.

De studerendes interesse er fremtidens energibyggerier, og hvordan det er muligt at styre og implementere ”smart”-løsninger hvor brugere kan være en del af styringsprocessen, i form af at kunne få et indblik i eget forbrug og kontrolleringen heraf.

De ser et muligt projektsamarbejde med Soft & Teknik i Frederikshavn, og har herved haft kontakt med Energibyen Frederikshavn, og Frederikshavns Boligforening. Disse organisationer har en viden og indsigt i hvad der rør sig, på hver deres fagområde og de studerendes opgave er så at sætte ord på deres ideer og visioner.

Projektet strækker sig i hele foråret til starten af juni, hvor projektet afleveres og forsvares til eksamen. De bestræber sig på at kunne give noget af den viden de tilegner sig tilbage til dem, de har arbejdet sammen med, ikke i en tung universitetsrapport, men i en let og overskuelig portfolio, som er relevant for en virksomhed eller organisation. 

 

Fakta om uddannelsen Teknoantropologi:

Uddannelsen er en hybriduddannelse, en blanding mellem den antropologiske videnskab og en ingeniørs teknologiske forståelse og fortolkning.
Teknodelen; omhandler viden om teknologi og færdigheder til at skabe teknologiske løsninger.
Antropologi delen; omhandler viden om antropologiske metoder, og færdighederne til at kunne anvende disse metoder, til at belyse teknologiens interaktion med mennesker.
Vores fokus som teknoantropologer ligger dog i vores interesse, i at stifte bekendtskab med organisationer, institutioner og ekspertkulturer.

De 4 studerende er Christian Bager Jakobsen,  Jens Nygaard Rasmussen, Micheal Riis Allesøe og Theis Hæstrup

 

 

Forfatter: 
Poul Rask Nielsen