Søgefelt


Studerende og Energibyen samarbejder om borgerinddragelse

Hvordan motiverer vi hr og fru Jensen til at skifte oliefyret ud, hvordan trænger vi igennem med budskabet om, at energirenoveringer betaler sig, og hvordan kommer vi bedst i dialog med borgerne, så vi forstår deres interesser og argumenter?

Det er nogle af de spørgsmål, fire studerende fra Aalborg Universitet og Energibyen i samarbejde bliver klogere på i de næste måneder.

De fire unge mænd Jens Nygaard Rasmussen, Theis Hæstrup, Michael Riis Allesøe og Christian Bager Jacobsen er alle i gang med 9. semester på kandidatuddannelsen Techno Anthropology. Uddannelsen handler overordnet set om at bygge bro mellem tekniske eksperter og virksomheder og på den anden side i dette tilfælde almindelige borgere, som kan få glæde og nytte af ny teknologi. De studerende kommer også til at lave feltarbejde med interviews og analyser, hvor de bruger deres teorier i praksis.

Helt konkret bliver en af opgaverne at arbejde med mere og bedre borgerinddragelse, blandt andet gennem opfølgende kontakt til andels-, ejer- og grundejerforeninger. Foreningerne får tilbud om besøg af Energibyens medarbejdere. Under besøget fortæller Energibyen om mulighederne for energirenoveringer af boligerne og ikke mindst finansieringen af disse renoveringer.

-          Vi har en god tradition for at arbejde tæt sammen med Aalborg Universitet, og vi har gennem årene haft en række studerende fra forskellige uddannelser hos Energibyen. Vi er glade for, at vi er en attraktiv arbejdsplads for de studerende, så de henvender sig til os for at skrive opgaver og være i praktik hos os som en del af deres uddannelse. Vi synes også, at vi har en moralsk forpligtelse til at bidrage til, at de studerende lærer at bruge deres store viden og teori ude ”i virkeligheden”, og vi får gennem samarbejdet masser af inspiration og nye øjne på det arbejde, vi udfører, siger projektchef Poul Rask Nielsen fra Energibyen.

Han håber, at praktikken kan medvirke til, at de studerende efter endt uddannelse bosætter sig og arbejder i lokalområdet.

De fire studerende skal arbejde for Energibyen fra 3. september og resten af året.

Billedtekst:
Så er der fuldt hus i efteråret hos Energibyen. Bagest fra venstre er det sociolog Munna Hoffmann-Jørgensen, der skal lave et projekt for Energibyen, og derefter Theis Hæstrup, Michael Riis Allesøe, Jens Nygaard Rasmussen og Christian Bager Jacobsen. Forrest er det fra venstre kommunikationsmedarbejder Pia Christensen Bang, projektchef Poul Rask Nielsen og chefkonsulent Bahram Dehghan.