Søgefelt


Vi er på vej mod en grønnere fremtid

Timingen var helt perfekt, da hundredevis af frederikshavnere i alle aldre deltog i Frederikshavn Klima- og Miljøfestival den 8. og 9. oktober på biblioteket. Få dage forinden blev FNs klimapanels seneste rapport offentliggjort, og den konkluderede med al ønskelig tydelighed, at der er tid til handling. Nu. Fra politikere, erhvervsliv, forskere og ikke mindst alle vi almindelige borgere.

Tirsdag formiddag fik debatten og oplæggene på festivalen yderligere aktualitet, da regeringen præsenterede sit udspil ”Sammen om en grønnere fremtid”.

To dage med et intensivt fokus på klima, miljø og grøn energi har vist mig, at nordjyderne er særdeles optaget af og engageret i de emner, Energibyen arbejder med til daglig, og jeg benytter lejligheden til at fortælle, hvor vi står lige nu i Frederikshavn Kommune, når det gælder energiforbrug.

Grøn varme
På fjernvarmeområdet er vi godt med, og det er realistisk med en total omstilling til grøn energi inden 2030. Allerede nu produceres dele af varmen i eksempelvis Strandby, Voerså og Sæby af effektive solfangeranlæg og overskudsenergi fra vindmøller, og i Frederikshavn produceres fjernvarmen af blandt andet affaldsforbrændingsanlæg og overskudsvarme fra virksomhederne.

I områder, hvor man ikke kan få fjernvarme, er der også en proces i gang med at få skiftet de gamle oliefyr ud med enten pillefyr eller varmepumper.

Lagring er en udfordring
På el-området går tendensen på landsplan i retning af flere havvindmøller og solcelleanlæg. Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning fra en investor, der søger tilladelse til opførelse og drift af et større solcelleanlæg. Udfordringen er som bekendt, at elproduktion baseret på sol og vind er ustabil i den forstand, at teknologien endnu ikke er udviklet tilstrækkeligt i forhold til at lagre energien til brug i de perioder, hvor der ikke blæser og solen ikke skinner. Denne udvikling foregår dog, både internationalt, nationalt og bestemt også lokalt.

De gamle er værst
Regeringens udspil til klimaindsatser har også et afsnit om brændeovne. Her er det vigtigt at understrege, at problemerne i langt overvejende grad findes i de ovne, som er produceret før cirka år 2000. Hos de brændeovne er partikeludledningen markant højere end hos nyere ovne. Vores opgave bliver blandt andet at oplyse brændeovns-ejere om, at der ud over en markant fordel for miljøet også er en økonomisk gevinst at hente ved at udskifte sin gamle brændeovn med en ny model, der er langt mere energieffektiv og dermed bruger meget mindre brænde til at opvarme det samme område. Også på det område kan udviklingen ses helt lokalt hos brændeovnsvirksomheden RAIS i Frederikshavn.

Har man oliefyr, kan en egnet erstatning være et pillefyr, som blandt andet produceres hos NBE Production i Sæby.

Busser på biogas
Nu har jeg nævnt el- og varmeproduktion som steder, hvor vi i vores kommune er godt på vej i udviklingen. Til gengæld har vi altid haft en stor udfordring med at gøre en forskel på transportområdet, der fylder meget på tværs af både kommune- og landegrænser. Det er grundlæggende et meget centralt styret område, hvor mange beslutninger tages af landspolitikerne, når det gælder afgifter og andre økonomiske incitamenter.

At det er svært at påvirke har dog ikke afholdt os i Energibyen fra at påvirke forbruget i det omfang, det har været muligt. Vi har været med til pilotprojekter med at teste kørsel med bus på biogas, og den dag i dag kører en række bybusser og rutebiler på biogas, og der er etableret et tankanlæg til både busser, men også til eksempelvis turister, der kører i biogasdrevne biler. Flere skraldebiler og nogle af kommunens varebiler bruger også biogas som brændstof. Men selve transformationen af benzin- og dieselbiler har vi ikke kunnet gøre meget ved, så her hilser jeg det velkomment med målet fra regeringen om en udfasning af disse køretøjer. Den omstilling kan vi også bidrage til her i området, hvor vi jo har Autobranchens Udviklingscenter, hvor nuværende mekanikere omskoles og videreuddannes til at arbejde med elbilsmotorer.

Alt i alt glæder jeg mig over den brede, offentlige debat, der er om klima, miljø og energi, og vi vil fra Energibyens side gøre vores til at holde fokus på, at forandringerne sker hos såvel politikere og erhvervsliv som forskere og forbrugere.

Forfatter: 
Poul Rask Nielsen