Søgefelt


Organisation

De grønne elementer illustrerer rygraden i Energibyens organisation,der på forskellige niveauer sikrer fremdrift i Energiby-projektet. 

De orange elementer illustrerer aktører og interessenter på energiområdet, som har direkte eller indirekte indflydelse på projektets realisering, og derfor er  de tætte samarbejdspartnere. 
Styregruppens opgave er at sikre tæt samspil med Frederikshavn Kommunes byråd, og samtidig holde strategisk fokus på fremdriften i overgangen til vedvarende energi. I Arbejdsgruppen er der fokus på den daglige fremdrift i Energibyens projekter, samt at udarbejde strategiske indstillinger til styregruppen.

I hverdagen er det medarbejderne i Energibyens sekretariat, som har ansvaret for den praktiske udførsel af aktiviteter og tiltag til fremme af grøn energi i Frederikshavn Kommune. Sekretariatet refererer direkte til Frederikshavn Byråd.