Søgefelt


Organisation

De grønne elementer i modellen illustrerer rygraden i Energibyens organisation med en Styregruppe og en Arbejdsgruppe, der på forskellige niveauer sikrer fremdrift i Energiby-projektet. 

De orange elementer illustrerer betydningsfulde aktører og interessenter på energiområdet, som enten har direkte eller indirekte indflydelse på projektets realisering, og derfor er tætte samarbejdspartnere. 
Styregruppen sidder med den overordnede opgave at sikre et tæt samspil med Frederikshavn byråd, og samtidig holde et strategisk fokus på fremdriften i overgangen til vedvarende energi. I Arbejdsgruppen er der fokus på den daglige fremdrift i Energibyens konkrete delprojekter, samt at udarbejde strategiske indstillinger til styregruppen.

I hverdagen er det medarbejderne i Energibyens sekretariat, som med sparring fra Styregruppen og Arbejdsgruppen har ansvaret for den praktiske udførsel af forskellige aktiviteter og tiltag til fremme af grøn energi i Frederikshavn Kommune. Sekretariatet refererer direkte til Frederikshavn Byråd.