Søgefelt


Show Room

Demonstratorium - inspiration til boligejere

 
Energibyen er i tæt samarbejde med Knivholt og Green Source ved at etablere et Demonstratorium for grønne energiløsninger, som skal være med til at give boligejere et levende udstillingsvindue for forskellige miljørigtige teknologier. 

Formålet er at inspirere bolig- og bygningsejere til selv at energioptimere og samtidig give lokale virksomheder mulighed for at udstille egne produkter og løsninger inden for energiområdet. 

Det helt særlige ved Demonstratoriet er, at man som boligejer får mulighed for at se forskellige energianlæg, som er taget i brug. Man får mulighed for at se, hvor stor en besparelse man kan opnå i praksis – og for at se om anlæggene fungerer som de skal.

Demonstratoriet indeholder på nuværende tidspunkt: solceller, jordvarme, søvarme samt en speciel form for indvendig efterisolering med produktet IQ-Therm. I løbet af 2015 vil Energibyen etablere en energisti, som gør det simpelt og spændende for boligejere at besøge Knivholt for at få inspiration, og sideløbende arbejder man på at få etableret en vindmølle.