Søgefelt


Solcelle investering

Frederikshavn Kommune er højdespringer med produktion af solenergi

Frederikshavn Kommune opnår positive resultater i arbejdet med at konvertere energiforbruget i kommunens bygninger til vedvarende energi. Det skyldes primært et målrettet fokus på solceller som indsatsområde, og gevinsten kan høstes ved en langt sundere driftsøkonomi.

I 2014 har kommunens samlede energiproduktion rundet 1. mio. KWh. Resultatet kommer i kølvandet på en målrettet indsats, hvor kommunen i forbindelse med nybyggeri, eller øvrige energirenoveringer, har opført solcelleanlæg på mange af kommunens bygninger. 

Solcelleinvesteringerne har vist sig at være en rigtig god forretning for Frederikshavn Kommune, og i dag er der opsat ca. 5.000 m2 solceller rundt om i hele kommunen. I 2014 har kommunens solcelleanlæg produceret ca. 15 % mere end forventet, hvilket influerer positivt på kommunens grønne vision og regnskab.

Danmarks første klimakommune er foran sine mål
Frederikshavn Kommune har rigtig længe været med til at sætte klima og energioptimering på dagsordenen. Som den første kommune i Danmark blev klimaaftalen med Danmarks Naturfredningsforening underskrevet, og selvom mange er kommet til efterfølgende, ligger Frederikshavn stadig helt i top. 

Klimakommuneaftalen forpligter Frederikshavn Kommune til at reducere egen CO2 udledning med 3 % pr. år frem til 2025. Solcelleinvesteringen er en af årsagerne til, at det mål på årsbasis for længst er opnået.

Følg med i kommunens produktion af grøn solenergi
Frederikshavn Kommune har som en del af sit strategiske energiarbejde opført en række solcelleanlæg på kommunens bygninger. 

Du kan læse mere om de forskellige anlægs placering og følge deres energiproduktion ved at klikke her