Søgefelt


Vil du være med?

Er du interesseret, vil vi gerne inddrage dig i arbejdet med at gøre en forskel for klimaet. Vi har etableret borgergruppen, Min Energiby. Gruppen er sparringspartner for os, og medlemmerne er grønne ambassadører i lokalsamfundet, i deres netværk og når der er behov for at stille op for den grønne omstilling.

Min Energiby er etableret for at skabe stadig større bæredygtighed i Frederikshavn Kommune. Vores plan er overgang til 100 procent vedvarende energi senest i 2030. Der skal skabes vækst og flere job i energisektoren. Vi vil støtte kompetenceudvikling og tiltrække grønne virksomheder, og sidst men ikke mindst, så vil vi mindske kommunens miljøbelastning, herunder CO2 udledning.

For at nå målet med at blive uafhængig af fossile brændsler er det nødvendigt, at vi hjælpes ad. Borgere, virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Energibyen står også bag Ungeklimarådet. Her mødes elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser for at diskutere klimaforandringer og miljø, for at skabe aktiviteter for unge og for at finde løsninger på klimaudfordringer.

Vi har selvfølgelig også et godt og velfungerende netværk af håndværkere, pengeinstitutter, produktions- og servicevirksomheder, uddannelsesinstitutioner. Det bruger vi til at finde samarbejdspartnere, som både private og virksomheder kan have nytte af at kende til, når de energirenoverer, skaber grøn omstilling, finder nye eksportmarkeder eller hvad der nu er behov for. Og som gør en forskel.