Min Energiby

Foto af medlemmer Min Energiby

I 2014 vedtog byrådet i Frederikshavn Kommune den handlingsplan, som sikrer kommunens overgang til vedvarende energi i 2030. Planen skal skabe erhvervsudvikling, vækst og øget beskæftigelse på kommunens vækstspor ”Energi”. Den skal støtte lokal kompetenceudvikling og tiltrække grønne virksomheder, og så skal den nedsætte kommunens miljøbelastning, herunder CO2.

For at nå målet med 100 procent vedvarende energi er det nødvendigt at alle er med. Det gælder virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere. Der kan opnås synergi og dynamik ved at involvere alle grupper i processen. Borgernes forståelse og opbakning til kommunens arbejde med omlægning til vedvarende energi er af stor betydning for at nå målet, og derfor er borgergruppen Min Energiby etableret. 

Vi har brug for flere grønne ambassadører

Der er behov for frivillige, hvis hjerte banker for bæredygtighed og grøn omstilling, og som har lyst til at bruge nogle timer hver måned på at lave klimarettede aktiviteter. Vil du være med, hvor det sker?

Vi arbejder utrætteligt for at sætte klima på dagsordenen i Frederikshavn Kommune, og borgergruppen Min Energiby er et af de seneste initiativer. Gruppen af grønne ambassadører er kommet godt fra start og er i gang med at planlægge initiativer, der skal sætte skub til den bæredygtige udvikling i lokalområdet.

Min Energiby mødes cirka en gang om måneden, og der er sat gang i arbejdet med, hvordan børn, unge, børnefamilier, boligejere, virksomheder og detailhandel bliver inddraget i arbejdet med den grønne omstilling. Mange ender mangler stadig at finde hinanden, men én ting står klart. Der mangler flere hænder.

Så hvis man har en ekstra hånd, har overskud til klimakontoen, gode idéer eller er en bæredygtighedsekspert eller ildsjæl, så er der behov for det. 

Derfor sender vi invitationen ud, kom og vær med til at gøre en forskel. Send en mail med kontaktinformationer til

energibyen@frederikshavn.dk