Grøn omstilling?

Billedet viser Nordisk Elementbyg i Nuuk

Rettidig omhu og en klar forståelse for virksomhedens forretningspotentiale hjalp VICTOR til at komme helskindet gennem tranformationen fra sort til grøn energi-leverandør. På bare to år har VICTOR skiftet verdenshavenes vigende offshore-marked ud med specialløsninger til fjernvarmen. I dag er virksomheden i Frederikshavn Danmarks største fjernvarmepumpeleverandør med en markedsandel på mere end 50 procent, og samtidig i besiddelse af den knowhow, der lige nu efterspørges internationalt for at sætte skub i den grønne omstilling.

VICTOR har siden sommeren 2018 leveret varmepumper til Skagen, Strandby, Frederikshavn, Støvring, Brande, Fjernvarme Fyn, Svendborg og Farum. Pumperne, der allerede er i drift eller kommer det senere i år, står for en varmeydelse på over 120 MW. Det svarer til at opvarmningen af 50.000 husstande nu foregår uden brug af fossile brændsler, men gennem vedvarende energi.

Energioptaget i pumperne er forskelligt. Energikilderne er luft, spildevand eller overskudsvarme, som det fx gør sig gældende i Fjernvarme Fyns nye anlæg, der er et af Danmarks største og samtidig et af verdens mest avancerede varmepumpeanlæg. Det udnytter overskudsvarmen fra kølingen af servere på Facebooks datacenter i Odense. Anlægget er et bevis på, at uanset typen af energikilde, så er det muligt at finde en varmepumpe-løsning, der virker. Deri ligger VICTORS speciale, fortæller Ole Nygaard, CEO, VICTOR DST:

”Alle anlæggene er individuelle. De tilpasses det behov, der er på stedet. Nogle steder leverer vi et nøglefærdigt anlæg, andre gange er det en specialdesignet varmepumpeteknologi til et eksisterende værk. Det stopper ikke der. På baggrund af vores erfaringer er vi også i stand til producere og sammensætte løsninger, der trækker varmen ud af fx havet eller undergrunden.”

Varmeforsyningsanlæggene tilbydes i samarbejde med IESenergy, hvor Victor er hoved- eller totalleverandør, og IESenergy står for salg og basisdesign. Aftalen betyder, at VICTOR budgetterer med en omsætning på over en halv milliard i 2020, og antallet af arbejdspladser er steget tilsvarende. Fra 50 medarbejdere, der producerede varmepumper i 2018, har VICTOR i dag 125 ansatte i Frederikshavn, der udelukkende arbejder på anlæg under etablering.

Med udgangen af 2020 vil der være installeret varmepumper på cirka 80 af Danmarks 480 varmeværker. Undersøgelser slår fast, at den samfundsøkonomiske gevinst ved omstillingen er stor og anslår at for hver ny varmepumpe, der etableres, kan CO2 udledningen nedbringes med op til 75 procent. Samtidig står Danmark over for en elektrificering med den nye Klimalovs mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent senest i 2030. Potentialet er med andre ord stort.

”Efterspørgslen på varmepumper på hjemmemarkedet varer mindst fem år. Der er folkelig og politisk medvind. Derudover kommer vi til at se nærmere på eksport i den nærmeste fremtid. Og her er blandt andet den europæiske klimadebat medvirkende til, at varmepumper får yderligere medvind. Vi er klar,” siger Ole Nygaard.

Fakta: I dag er 64 procent af de danske husstande opvarmet af fjernvarme. Det svarer til cirka 1,7 millioner husstande. Fra 2030 skal al fjernvarme i Danmark komme fra en vedvarende energikilde. En bolig med fjernvarme har en gennemsnitlig udledning på 1700 ton CO2, mens en gennemsnits bolig med oliefyr har en udledning på 5600 ton CO2.

Energi-iværksætter: Der bliver truffet grønne beslutninger med en god mavefornemmelse

Niels Dal er en del på farten. Fra kontorer i Skagen og i Kristiansand gennemsøger han behovet for uvildig energirådgivning, og det har han held med. På halvandet år har han skabt en virksomhed, der betjener flere og flere kunder i Norge – og i Nordjylland.

”Der kan i mange tilfælde være millioner af kroner i besparelser på driften efter en energiscreening og en eventuel energiforandring er foretaget. Altså omkostninger som bliver til bundlinje. Det er den ene ting. Den anden er, at grønne energikilder er blevet billigere at udnytte. Så der er gevinst for både virksomhed og miljø,” siger Niels Dal, maskinmester og ejer af NOENCO.

Nordic Energy Consulting, NOENCO, er en af Energibyen Frederikshavn Kommunes 150 ”grønne” virksomheder, og samtidig medvirker de til at skabe endnu flere. NOENCO rådgiver nemlig fiskeri, søfart og industri om, hvor potentialet for energioptimering ligger, og hvordan det bliver udført. Det kan for eksempel være en fisker, der skal have renoveret eller nybygget et fartøj. For ham betaler det sig at sikre at den nyeste viden om energiløsninger anvendes ombord. Med fisk, som med alle andre produkter, er der en stigende efterspørgsel på bæredygtighed. Og der spiller det en afgørende rolle, om der er tænkt på batteridrift i stedet for den traditionelle dieselmotor.

”Den grønne profil i fiskeri og i industrivirksomheder er efterhånden lige så vigtig for slutbrugeren af et produkt, som økonomi og pris er. Fx kan bæredygtige trawlere opnå en bedre pris for fangsten, fordi forbrugerne i stigende grad vælger fisk efter, at de er fanget med mindst mulig miljøpåvirkning. Det samme gør sig gældende for alle andre varer og ydelser. Når vi hjælper et hotel med at skære ned på overflødig energiforbrug, så bruger hotelkæden det til at tiltrække kunder. Og som virkemiddel i deres grønne fortælling,” siger Niels Dal.

Energi screening hjælper

Energibyen Frederikshavn Kommune hjalp iværksætteren med netværk i lokale virksomheder og på AAU, og med at afklare og afdække potentialet i markedet. Projektchef i Energibyen Poul Rask Nielsen bekræfter, at det nu for alvor kan mærkes, at der er sket et skred i forbrugernes adfærd:

”Vi skal ikke længere retfærdiggøre, hvorfor der er behov for grøn omstilling. Det er for længst blevet en dagsorden, vi lever efter. Og derfor er det vigtigt at pointere, at det også handler om at komme først. Der er et stort potentiale for mange flere virksomheder i at tænke arbejdsgange igennem, se bygninger efter i sømmene og give klima aftrykket et kritisk blik med henblik på optimering. For hver gang vi gør en aktiv handling, så gør det en forskel på det grønne regnskab – og for markedet,” siger Poul Rask Nielsen fra Energibyen Frederikshavn Kommune.

NOENCO forventer da også at kunne udvide sin forretning. Både den maritime og den industrielle produktion skal forholde sig til og have styr på SDG, FN’s 17 Verdensmål, tilskud og nye lovgivninger på miljøområdet. Samtidig introduceres der konstant nye tekniske løsninger og muligheder.

”Ja, man kan godt sige, at NOENCO har fundet et hul i markedet. Det er et vanskeligt farvand at navigere i. Det er uanset, om man er leverandør af et produkt eller en ydelse til eksport, eller om man er skibsreder, som ønsker at møde de nye krav for sit segment. Når vi så bistår med faktuelle lønsomhedsberegninger, miljøberegninger, afgiftsberegninger og samtidigt en vurdering op mod det gældende nationale og internationale regelværk, så får kunderne en god mavefornemmelse. Det fremmer beslutningsprocesserne i virksomhederne, fordi beslutningerne bliver truffet på et oplyst grundlag,” siger Niels Dal.

Fra Aalbæk til verdensberømt byggeri i Norge

Nordisk Elementbyg fra Aalbæk har leveret 250 kubikmeter trælister til museet Kistefos, der indvies i dag

Bygningen, der er tegnet af BIG, er allerede kaldt verdensklasse, og kåret som et af verdens flotteste byggerier i 2019. Fra i dag er The Twist åben for offentligheden, når den norske dronning Sonia indvier den kombinerede bro og kunsthal, der er huser Kistefos Museum. Det er dansk arkitektur og ingeniørkunst, når det er bedst er anmelderne enige om og absolut oplevelsen værd at køre de 80 kilometer fra Oslo og nordpå. Men vi behøver ikke tage længere end til Aalbæk, for at se de private fotos og høre historien om bygningens indre, 250 kubikmeter PEFC træ, der er efter verdens strengeste bæredygtigheds certificering er udvalgt og Guldmærket i de nordsvenske skove og transporteret til Nordisk Elementbyg på Skagensvej. Her har Per Gajhede taget i mod underentreprisen fra entreprenørvirksomheden Bladt Industries, og opgaven begyndte bogstavelig talt med at skære de solide stammer til pindebrænde:

”Jo, man kan godt kalde det at bygge et hus af tændstikker. Vi har skåret granerne op til 4 gange 8 centimeter, fordi de skulle bruges i den buede konstruktion,” fortæller Per Gajhede, ejer af Nordisk Elementbyg.

Træ får særbehandling

The Twist snor sig 60 meter over Randselva, og er en jernkonstruktion, der i sig selv er et spektakulært aluminiumsbeklædt værk midt i en af Nordeuropas største skulpturparker. Men inden i har den 1000 kvadratmeter store bygning altså flader med bæredygtigt godkendt grantræ, der er brandimprægneret, og metoden til det, er en specialitet i Aalbæk:

”Brandimprægneringen er vigtig, da museet er en offentlig bygning. Fordi BIG havde besluttet det skulle være træ indenfor, så kom vi i spil, da det er en af vores særlige kompetencer. Som mindre virksomhed kan vi lettere omstille produktionen, og det bliver mere og mere efterspurgt at bygge i bæredygtige træelementer,” siger Per Gajhede, der har bygget i certificeret træ de seneste otte år.

Sammen med tolv tømrere har Per Gajhede selv været i Norge i fire måneder for at montere de mange tusind lister, der tilsammen udgør vægge og lofter i den snoede bygning, og både han og hans medarbejdere er stolte over at deltage i opførelsen af det arkitektoniske mesterværk, der får sit unikke udtryk af et 90 graders vrid.

”Der er ingen tvivl om, at når man har været med til sådan noget som det her, så får man en ekstraordinær oplevelse og opmærksomhed for den opgave man har leveret. Vi har fx også været med til at bygge Korsbæk by på Bakken, og det kan vi mærke. Der kommer flere opgaver af det. Men det betyder også noget, at det er bæredygtigt træ vi bruger,” slutter Per Gajhede.

Siden 2009 har Energibyen samarbejdet tæt med virksomheden Crestwing ApS, som står bag udviklingen af et særdeles vellykket bølgeenergianlæg ”Fladstrands-modellen”, der var søsat udenfor Frederikshavn. 

Henning Pilgaard, som er opfinderen bag Crestwing, har bygget den første prototype i samarbejde med EUC Nord, og kan nu se frem til endnu et bølgeeventyr. Læs artiklen om seneste udvikling hos Crestwing.

Fakta om Fladstrand-modellen 

  • Crestwing består af to pontoner, som er hængslet med et vinkel-beslag imellem. Energien udvindes ved bølgernes og atmosfærens vekselvirkning på pontonerne. pontonernes bevægelse overføres til en generator, som producerer strøm.
  • Den prototypen er 10 meter lang og testet ved vindmøllerne ud for Frederikshavn.
  • Målet er at udvikle større modeller, som kan udlægges i Nordsøen eller måske ligefrem Atlanterhavet.